אזוי ברענגט מען תוצאות

יעדער ספר האלט אין זיך אן אינוועסטמענט, מי און שווייס מוז ווערן אריינגעלייגט פון די סקענינג ביזן ארויסגעבן דעם ספר בס"ד. מיר וועלן אייך פארשטעלן דעם פראצעדור פון יעדן ספר ביזן האלטן דעם ספר אין האנט

סמארט-סקענינג
אלטע ספרים האבן נאטירלעך ווערטער-שווער צו ליינען אויף אלטע צעקנייטשטע פאפיר. דערצו, פאדערט זיך ביי ספרי קודש א ספעציעלע סמארט סקען וואס אידענטיפיצירט די באזונדערע אותיות פון ספרי קודש און פאררעכט זיי נישט אויטאמאטיש צו איזראעלי עברית, פארדעם ארבעט אונזער טים מיטן סקענינג מאשין און פארזיכערט אז אלע בלעטער זענען גע'סקענ'ט געווארן ווי געהעריג. יעצט קענען זיי פארזעצן ווייטער
01
סקענינג
טראץ אונזער פארגעשריטענע פראגראם קען זיך אלץ מאכן טעותים און שיבושי לשון אלס רעזולטאט פון פארשטיין נישט ריכטיג אדער אומקלארע כתב, דא קומען אריין די מומחישע מגיהים און עורכים וואס גייען אריבער אויפן ספר עטליכע מאל און מאכן זיכער די טעקסט שטימט מיט די אריגינעל, מיט די געסקענטע טעקסט. ווען דאס אלעס ווערט געטוהן קען מען אריבערגיין צו די לעצטע שטאפל פונעם פראצעדור
02
הגהה
אין די ספרים וועלט איז באקאנט דער ווערטל 'כשם שאי אפשר לבר בלא תבן כך אי אפשר לספר ללא שגיאות', דעריבער געבן מיר די מעגליכקייט דעם קליענט צו מגיה זיין דעם גאנצן ספר, מיר קוקן איבער דעם ספר און פארגלייכן אים מיט די פריערדיגע אויסגאבעס, מיר פאררעכטן גרייזן פון שריפט און פון טייפער און אויב נויטיג, געבן מיר צו פונקטואציע און נקודות. ביי 'תוצאות' זיצן מומחים אויף שפראך, דקדוק און שרייבעריי, דאס מאכט דעם ספר ארויפשטייגן פיל העכער.
03
עימוד (אויסשטעל)
עימוד איז א ספעציעלע פאך וועלכע תוצאות מאכט דורך צוזאמארבעטן מיט אויסגעצייכענטע מעמידים וואס פאסטן צו יעדער ספר צו זיין סטייל פון אויסשטעל. מיר טוען אלעס אז איר זאלט אנקומען צום ריכטיגן מענטש וואס זאל אויסשטעלן אייער ספר אויפן בעסטן אופן.
04
הוצאה לאור
אפדרוקן א ספר און עס ארויסגעבן איז א וועלט פאר זיך. דער פראצעס פאנגט זיך אן מיטן אויסוועלן א בית דפוס וואס זאל ענטפערן אויף אלע אייערע געברויכן און מיט א פאסיגע פרייז, און זעצט פאר מיטן אויסשטעלן די כריכה און די שער-בלעטער, דער קאליר פון די כריכה און די צורה פון די עמבעדינג, די סארט פאפיר און דער אפדרוקן אליין ס'זאל זיין שיין און קלאר. תוצאות לאזט אייך נישט אליין נאר באגלייט אייך דורך דעם גאנצן פראצעס מיט עצות, אינפארמאציע און לאגיסטיקס ביז דער ספר וועט ארויסקומען בסייעתא דשמיא און זיין גרייט צו ווערן אויסגעטיילט.
05
הפצה
אין א גוטע שעה, דער ספר איז פולקאם שיין און איר אייער האנט. תוצאות ארבעט יעצט אינאיינעם מיט עהרליכע טויגליכע מפיצים וואס וועלן טוהן אלעס מעגלעך דער ספר זאל אנקומען צו יעדער פלאץ אויף דער וועלט. דער סערוויס ווערט געגעבן אלס א באזונדערע סערוויס, אבער טריי צו אונזער שטייגער טוהען מיר אלעס אייך צעפרידנצושטעלן ביזן סוף, אסאך הצלחה.
06
סמארט-סקענינג
אלטע ספרים האבן נאטירלעך ווערטער-שווער צו ליינען אויף אלטע צעקנייטשטע פאפיר. דערצו, פאדערט זיך ביי ספרי קודש א ספעציעלע סמארט סקען וואס אידענטיפיצירט די באזונדערע אותיות פון ספרי קודש און פאררעכט זיי נישט אויטאמאטיש צו איזראעלי עברית, פארדעם ארבעט אונזער טים מיטן סקענינג מאשין און פארזיכערט אז אלע בלעטער זענען גע'סקענ'ט געווארן ווי געהעריג. יעצט קענען זיי פארזעצן ווייטער
01
סקענינג
טראץ אונזער פארגעשריטענע פראגראם קען זיך אלץ מאכן טעותים און שיבושי לשון אלס רעזולטאט פון פארשטיין נישט ריכטיג אדער אומקלארע כתב, דא קומען אריין די מומחישע מגיהים און עורכים וואס גייען אריבער אויפן ספר עטליכע מאל און מאכן זיכער די טעקסט שטימט מיט די אריגינעל, מיט די געסקענטע טעקסט. ווען דאס אלעס ווערט געטוהן קען מען אריבערגיין צו די לעצטע שטאפל פונעם פראצעדור
02
הגהה
אין די ספרים וועלט איז באקאנט דער ווערטל 'כשם שאי אפשר לבר בלא תבן כך אי אפשר לספר ללא שגיאות', דעריבער געבן מיר די מעגליכקייט דעם קליענט צו מגיה זיין דעם גאנצן ספר, מיר קוקן איבער דעם ספר און פארגלייכן אים מיט די פריערדיגע אויסגאבעס, מיר פאררעכטן גרייזן פון שריפט און פון טייפער און אויב נויטיג, געבן מיר צו פונקטואציע און נקודות. ביי 'תוצאות' זיצן מומחים אויף שפראך, דקדוק און שרייבעריי, דאס מאכט דעם ספר ארויפשטייגן פיל העכער.
03
עימוד (אויסשטעל)
עימוד איז א ספעציעלע פאך וועלכע תוצאות מאכט דורך צוזאמארבעטן מיט אויסגעצייכענטע מעמידים וואס פאסטן צו יעדער ספר צו זיין סטייל פון אויסשטעל. מיר טוען אלעס אז איר זאלט אנקומען צום ריכטיגן מענטש וואס זאל אויסשטעלן אייער ספר אויפן בעסטן אופן.
04
הוצאה לאור
אפדרוקן א ספר און עס ארויסגעבן איז א וועלט פאר זיך. דער פראצעס פאנגט זיך אן מיטן אויסוועלן א בית דפוס וואס זאל ענטפערן אויף אלע אייערע געברויכן און מיט א פאסיגע פרייז, און זעצט פאר מיטן אויסשטעלן די כריכה און די שער-בלעטער, דער קאליר פון די כריכה און די צורה פון די עמבעדינג, די סארט פאפיר און דער אפדרוקן אליין ס'זאל זיין שיין און קלאר. תוצאות לאזט אייך נישט אליין נאר באגלייט אייך דורך דעם גאנצן פראצעס מיט עצות, אינפארמאציע און לאגיסטיקס ביז דער ספר וועט ארויסקומען בסייעתא דשמיא און זיין גרייט צו ווערן אויסגעטיילט.
05
הפצה
אין א גוטע שעה, דער ספר איז פולקאם שיין און איר אייער האנט. תוצאות ארבעט יעצט אינאיינעם מיט עהרליכע טויגליכע מפיצים וואס וועלן טוהן אלעס מעגלעך דער ספר זאל אנקומען צו יעדער פלאץ אויף דער וועלט. דער סערוויס ווערט געגעבן אלס א באזונדערע סערוויס, אבער טריי צו אונזער שטייגער טוהען מיר אלעס אייך צעפרידנצושטעלן ביזן סוף, אסאך הצלחה.
06

ווילט איר אויך תוצאות?

איר האט גרייט א פייל (קובץ)? איר ווילט איבערמאכן אן אלטן ספר צו א גוטע-קוואליטעט קלארע פארגעשריטענע טעקסט?

אונז אין 'תוצאות' געבן אייך דעם בעסטן און שנעלסטן סערוויס, מיר באגלייטן אייך פראפעשאנעלי דעם גאנצן דורכגאנג מיט די בעסטע פרייזן אויפן מארק כדי איר זאלט ארויסגיין גענצליך צופרידן.

רגע, עשית סריקה מהירה...

רוצה להוציא גם את הספר שלך לאור?

יש לנו מתנה בשבילך!
15% הנחה על סריקה חכמה שתחסוך לך את ההקלדה וההגהה.