כשהתודעה פוגשת את הידע-אוצר ספרים דיגיטלי

מהן הספריות הדיגיטליות?

אין כיום לומד שלא מכיר ספריות דיגיטליות/ממוחשבות, אחת מן מהספריות המובילות בתחום היא מאגר אוצר החכמה הידוע, כל ספרייה כזו  היוא מקור אין סופי של ידע תורני, מכילה עשרות ומאות אלפי ספרים ומחקרים בתחום התורה. כל פריט בספרייה הוא בפורמט הקרוב ביותר למקור הודות לסריקה וזיהוי תווים אופטי. כשאתה מחפש דבר מסויים, מנוע החיפוש המתקדם שמוטמע מאפשר לך לשאול שאלות ולגלות מידע מגוון בצורה מהירה ויעילה. כך שאוצרות ידע אדירים זמינים בכל מקום ובכל זמן.

מעט מהתחומים שהספרים והמאמרים שנמצאים באוצר החוכמה ובספריות דיגיטליות אחרות מקיפים

  1. תנ"ך ומפרשיו:

   – כולל פירושים, וביאורים שונים על כל ספרי התנ"ך מכל דור ודור. המגוון הכללי כולל מהדורות ראשונות ודפוסים נדירים של מפרשים רבים כרש"י, אבן עזרא, רד"ק, ועוד.

  1. תורה שבע"פ:

   – מדברי התנאים ומפרשיהם ישנן ספרי היסוד על שלל מהדורותיהן, ש"ס, ומדרשי הלכה ואגדה שרבים מהם אינם בנמצא בדפוס כיום.

  1. מפרשי התלמוד בבלי וירושלמי:

   – פירושים על כל עמוד בתלמוד בבלי ובתלמוד ירושלמי, כולל פירושים נדיריםוחידושי ש"ס החל מתקופת הגאונים ועד לאחרונים.

  1. הלכה, מנהגים ושו"תים:

– מחקרים בהלכה ובמנהגים, ושו"ת מרכזיים מגאונים הראשונים והאחרונים, ספרות ענפה שבה ניתן אף לקבל לצד היקף אדיר ואף פרשנות לחלקים נרחבים בש"ס אף מעט רקע ומבט אל עולמו של מנהיג דור בכל תקופה ותקופה

  1. הגות ומחשבה יהודית:

   – אוצרות המחשבה היהודית מימי הגאונים (מעט קודם לימי הביניים) ועד לדורות האחרונים, כולל סקירות של התפשטות 'הפילוסופיה היהודית' על שלל שלביה ועד לספרי בעלי המוסר לדורותיהם.

  1. קבלה וחסידות:

   כל ספרי המקובלים הנודעים ופירושיהם ופרושי פירושיהם וכן ספרות החסידות הענפה לדורותיה.

  1. מחקרים נוספים:

   – כוללים היסטוריה יהודית, בלש\ונות עברית, פסיכולוגיה יהודית, הנהגת הבית והמשפחה ומידענות בתחומים רבים ומגוונים.

  1. בנוסף מגוון ספרים בתחומים רבים בנייהם:

   קבצי עת תורניים, ספרי זיכרון, סידורי תפילה קדמונים, ספרי רמזור,ועוד.

 

ובכן מאגרי ספרים הדיגיטלים הפכו לאוצרות יהודיים של אלפי שנים לדבר הנמצא בכל בית, כל מי שרוצה ללמוד נושא מסויים ימצא ספרים רבים העוסקים בו מכל תקופה ותקופה, דבר עצום שסייע רבות בהגדלת התורה בדורנו אנו.

ואמנם אנו במכון תוצאות שינסנו מותניים והפכנו והמרנו חלק גדול מתוך מאות אלפי הספרים אשר לכך יש מחלקה נפרדת ומיוחד אשר מוציאה לאור עולם מכח אל הפועל ספרים רבים אשר שוכבים מאות בשנים ללא גואל בהוצאתם בהידור רב  בשנית או אף בשלישית וברביעית, ובכך אף זכינו להכניס למאגרים רבים כבר ספרים רבים שיצאו מתחת ידינו, ויה"ר שנזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות.

 

רגע, עשית סריקה מהירה...

רוצה להוציא גם את הספר שלך לאור?

יש לנו מתנה בשבילך!
15% הנחה על סריקה חכמה שתחסוך לך את ההקלדה וההגהה.