היסטוריה של הגדה

היסטוריה של הגדה

בעקבות ההגדה של פסח, למה משה רבינו אינו מוזכר בהגדה,  כמה מהדורות יצאו עד היום ומהי ההגדה העתיקה בעולם

 

עומדים אנו זמן קצר קודם לחג הפסח, אחת המצוות המרכזיות ביותר בחג היא מצוות סיפור יציאת מצרים 'והגדת לבנך' וכל המרבה לספר הרי זה משובח.

במשך שנים רבות נכתבו פירושים רבים על ספרי היסוד ביהדות, תנ"ך, משנה, תלמוד בבלי וירושלמי מדרשים וכו'

אך מקובל לומר כי הספר שנכתבו עליו הפירושים הרבים ביותר הוא 'הגדה של פסח', ניתן כמובן לומר שהגורם לכך היא המצווה לעסוק בסיפור יציאת מצרים שהביא מחברים רבים להרחיב את היריעה עד כדי חיבור שלם על ההגדה

מגמה זו נמשכת עד היום, אל הספרייה הלאומית שבירושלים מגיעות בכל שנה כ50 (!) הגדות של פסח חדשות המעוטרות בפירושים שונים בכל דרכי הפרד"ס.

בנוסף, בספרייה ישנן כ10,000 מהדורות שונות של ההגדה שחלקן בני יותר מ600 שנה, והיקרה שבהן ששוויה 4 מליון ש"ח היא עותק יחיד בעולם של הגדה מ־1480, מוואדי אל־חגארה שבספרד. מדובר בהגדה המודפסת הראשונה, המתאפיינת באותיות מרובעות, לא מנוקדות. ההגדה, שהודפסה 12 שנה לפני גירוש היהודים מספרד, היא עדות מיוחדת לרמה הטכנולוגית הגבוהה של הדפוס בקרב יהודי ספרד. עם הגירוש לקחו איתם היהודים את הידע לארצות גלותם באירופה ובאזורי האימפריה העות'מאנית ובכלל זה לצפון אפריקה.

לכאורה, נדמה שההגדה היתה כאן מאז ומתמיד, אך למעשה, הנוסח הקדום ביותר של ההגדה כפי שהיא מוכרת לנו כיום מופיע בסידור הרב סעדיה גאון מהמאה ה-10. מאז (ואולי עוד לפני כן) נפתח מעין סכר אדיר ממדים, שכלל כמות אינסופית של הגדות לפסח – חלקן מאוירות וחלקן טקסטואליות בלבד.

אחת התמיהות הגדולות שיש בהגדה הינה השאלה למה לא מוזכר משה רבינו לכל אורך ההגדה? הרי משה הוא הנקרא 'מושיען של ישראל' ומן הראוי היה להזכיר שנס גאולתן של ישראל נעשה על ידו!

אמנם ישנו איזכור לשמה של משה שכן בתוך דברי רבי יוסי הגלילי במניין המכות שלקו המצריים מוזכר הפסוק 'ויאמינו בה' ובמשה עבדו', אך גם איזכור זה יש שלא גרסו אותו, ובהגדה של הרס"ג וכן בנוסח ההגדה של הרמב"ם לא מופיע קטע זה כלל

יישוב נפלא לכך מובא בתוך הגדה של פסח של הרה"ג מנחם מנדל כשר ז"ל (בעמח"ס תורה שלימה הנודע), שם (עמ' 56) כותב הרב שדבר זה נעשה "ללמדך שכל השבח הזה על יציאת מצרים כלו לה' לבדו", כך היא ההסתכלות בנס יציאת מצרים, כל כולה קודש לה' על שבחר בנו לעם.

אף אנו במכון תוצאות זכינו להוציא לאור הגדה של פסח בעלת פירוש מיוחד על דרך הסוד ובמשנת החסידות, פירוש זה על ההגדה נקרא 'ספר זמנים' וחיברו 'מורינו רבי יעקב זללה" בהרב הגאון הקדוש החסיד מורינו רבי מרדכי יוסף זללה"ה מאזביצא, בעל מחבר ספר בית יעקב על התורה"

ספר זה כולל מאמרים נפלאים ודרושים יקרים על סדר חודש ניסן ודיניו וכולל ביאור ההגדה על פי נוסח האריז"ל, ואף הוא הצטרף לאוצר הספרים הנכבד שבהוצאת מכוננו 'מכון תוצאות'

שנזכה כולנו לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בביאת גואל צד במהרה בימינו אמן

בברכת פסח כשר ושמח

מכון תוצאות

 

רגע, עשית סריקה מהירה...

רוצה להוציא גם את הספר שלך לאור?

יש לנו מתנה בשבילך!
15% הנחה על סריקה חכמה שתחסוך לך את ההקלדה וההגהה.